Nhằm hỗ trợ tất cả các khách hàng khi mua sản phẩm tại MD LED, chúng tôi đưa ra các chính sách như sau: